Przeddżemie is a completely new Polish word, explaining the feeling of upcoming Jam. For event organizers it also means loads of last-minute work. 
Can you handle participants, organize stuff and start competition in time? Win and prove yourself as experienced event-manager — or lose and appreciate the efforts of guys, who prepared Sensei Jam 2017.

Przeddżemie to zupełnie nowe polskie słowo, tłumaczące uczucie nadchodzącego Jamu. Dla organizatorów wydarzeń oznacza to również mnóstwo pracy w ostatniej chwili. 
Czy potrafisz obsłużyć uczestników, organizować rzeczy i rozpocząć zawody na czas?  Wygraj i udowodnij, że jesteś doświadczonym menedżerem wydarzeń - lub stracisz i docenisz wysiłki ludzi, którzy przygotowali Sensei Jam 2017.

... made with a lot of fun by Kamil Maślanka, Borys The Blade Szafran and Daria Korotkich.

Download

Download
Build.zip 30 MB